Wat wij doen


In Nederland worden de klanten bediend door middel van maandelijkse bedrijfsbezoeken. Klanten buiten Nederland worden met een aangepast interval bezocht en zijn er aanvullende diensten beschikbaar door middel van begeleiding op afstand door middel van Skype en Starleaf.

Teelt- en bedrijfskundig advies in Nederland

Regelmatig (meestal eenmaal per maand) wordt uw bedrijf bezocht. De IMAC adviseur heeft een frisse kijk op uw bedrijf waardoor zaken als groei en ontwikkeling van het gewas, klimaat, gewasbescherming,  gewas­verzorging, watergift, energie bemesting, etc. met een kritische blik worden bekeken en waar nodig zullen voorstellen gedaan worden om de teelt verder te optimaliseren.

Advies op afstand

Met middelen als Skype en Starleaf kunnen wij op afstand en in een veilige modus uw klimaat in de klimaatcomputer volgen. Actueel advies met betrekking tot aanpassingen in uw klimaatinstellingen zullen uw teeltrendement verhogen en energiekosten besparen.

Begeleiding van studie- en registratiegroepen

Wij zien de kweker ook als een belangrijke informatiebron voor de teelt. IMAC is succesvol in het begeleiden van studie- en registratiegroepen. De IMAC-begeleiding zorgt voor een betere kennisuitwisseling tussen de kwekers. De brede kijk van de goed opgeleide en specialistische IMAC-adviseur, draagt in belangrijke mate bij aan de kennisinput voor de groep. Als groepsleider organiseert de adviseur bijeenkomsten, geeft presentaties, leidt de discussies en voert hij het secretariaat.

Bemesting

Door jarenlange ervaring zijn wij in staat om specifieke bemestingsadviezen op maat te verstrekken. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar standaard waarden maar ook naar uw rassen, teeltomstandigheden, gewasstand etc.

Voedinganalyses

Uw water- en grondonderzoeken zijn bij IMAC in uitstekende handen. Daarnaast hebben wij ook op het gebied van plantsap- en drogestofanalyses een grote expertise opgebouwd. Vooral bij specifieke teeltproblemen kunnen deze analysemethoden een uitkomst zijn. De analyses worden extern uitgevoerd en voorzien van een specifiek IMAC advies op maat.

Voedingsadvies en analyse-uitslagen

Onderzoek ziekten

Net als de water- en grondanalyses kan er onderzoek gedaan worden op het gebied van ziekten en plagen. Wij hebben een nauwe samenwerking met een breed scala aan onderzoekslaboratoria die dergelijk onderzoek voor ons uitvoert. Daardoor zijn wij in staat om schimmel- en bacterie determinatie nauwkeurig plaats te laten vinden en om op basis daarvan een bestrijdingsplan op te stellen.

Gewasbeoordeling

Wanneer er schade optreed of teeltproblemen zijn door factoren die van buiten het bedrijf ingrijpen op het gewas zoals storm, hagel, een stroomstoring of andere zaken, dan zijn wij in staat om een gewasbeoordeling te doen. Wij kunnen de omvang van de opgetreden schade en de mogelijke gevolgen hiervan goed in kaart brengen. Daarnaast dragen we oplossingen aan om deze schade zo veel mogelijk te beperken.

Betrokken bij onderzoek

Momenteel zijn wij betrokken bij onderzoek dat in samenwerking met de HAS Den Bosch loopt. Daarnaast participeren wij in een (promotie) onderzoeksproject dat in Wageningen wordt uitgevoerd.