Krijten en aantal schermdoeken

In teelt van anthurium en phalaenopsis worden veelal één tot drie doeken...


Verschillende soorten schermdoeken

De eisen die gesteld worden aan brandveiligheid binnen bedrijven, worden steeds...


Het doel van krijten

Wanneer er overwogen wordt om te krijten, is het van belang te bepalen welk doel...


Toelaten meer licht in de kas

Voordat er meer licht wordt toegelaten in de kas, is het goed om eerst de...


Belang van vocht voor de groei van de plant

Vocht is belangrijk om fotosynthese mogelijk te maken. Zeker voor anthurium is...


Klimaat

Het kasklimaat is één van de belangrijkste (zo niet dé belangrijkste)...


Koeling in phalaenopsis

Een phalaenopsis heeft kou nodig om van vegetatief (groei) naar generatief...