Bureau IMAC Bleiswijk B.V. is een gerenommeerd tuinbouwadviesbureau. Doordat wij ons richten op een beperkt aantal teelten hebben wij ons kunnen ontwikkelen tot een uniek kenniscentrum voor de teelt van anthurium en phalaenopis. Ons werkgebied beperkt zich niet tot alleen nederland: wij adviseren kwekers van Denemarken tot Zuid-Afika en van Canada tot Nieuw-Zeeland. Dit internationale karakter van ons werk levert daarnaast een belangrijke pijler in relatie tot onze kennisontwikkeling.

Wij hebben gekozen voor goed opgeleide en gespecialiseerde consultants. Dit houdt in dat een adviseur maximaal twee gewassen bedient. Dit heeft als voordeel dat de kennisontwikkeling op het gebied van deze gewassen gemaximaliseerd kan worden. De adviseurs van IMAC zijn daarnaast constant bezig om hun kennisniveau te verhogen en actueel te houden. Dit doen we door het volgen van diverse cursussen door het jaar heen, en de contacten in ons netwerk met partners die actief zijn op het gebied van kassenbouw, installatietechniek, schermdoeken, gewasbeschermingsmiddelen, bemesting, interne logistiek, kasdekcoatings, klimaatbeheersing, etc.

Door de kleinschaligheid van het bureau, de onderlinge uitwisseling van teeltkennis, de ervarenheid van de adviseurs en het internationale werkgebied kunnen wij u een uitstekend adviespakket bieden

Een unieke samenwerking met veredelaar Anthura maakt een brede kennisuitwisseling tussen beide bedrijven mogelijk. De onafhankelijkheid van het adviesbureau IMAC blijft hierin uiteraard gewaarborgd.